top
 Vandaag uw huis verkopen?
Staat uw huis al lang te koop?


Steeds vaker komt het voor dat huizen lang te koop staan. De gemiddelde huizenprijs is in het derde kwartaal van 2008 voor het eerst in achttien jaar officieel gedaald. Ook werden er in Nederland minder huizen verkocht.


banner


 

Wij bieden u de mogelijkheid om uw huis direct aan ons te verkopen!

Voor een gegarandeerd bedrag! Daarmee wordt u geen slachtoffer van de grote stilstand op de Nederlandse woningmarkt.
Bij de volgende situaties moet u zeker eens meer informatie aanvragen:

  • Er dreigt een gedwongen verkoop van uw huis via de bank
  • U zit in een echtscheidingsprocedure
  • U verliest uw werk en inkomen
  • U wilt snel een andere woning kopen en geen dubbele hypotheek
  • De overbruggingshypotheek is een (te) zware last
Wij helpen u graag verder door een passend voorstel te maken voor het kopen van uw woning.

Hoe?
Vul uw gegevens in op het aanvraagformulier,
En vraag meer informatie aan!

Geslacht
Achternaam Vul uw achternaam in
Voorletters Uw voorletters a.u.b.
Adres Vul uw adres in
Postcode Vul uw postcode in
Woonplaats Vul uw woonplaats in
Emailadres Vul uw emailadres in
Telefoon Vul uw nummer in
Telefoon werk
 
Reden verkoop
Staat uw woning al te koop?
Hoelang
Welke makelaar?

logo

 

Weetjes rond gedwongen verkopen:

Snelle toename gedwongen verkoop

Het aantal mensen dat als gevolg van betalingsproblemen gedwongen is zijn huis te verkopen, neemt in snel tempo toe, doordat de huizenprijzen nauwelijks meer stijgen, levert die gedwongen verkoop steeds vaker te weinig op om de hypotheek volledig te kunnen aflossen. Deze situatie zal steeds meer voorkomen.

Problemen met hypotheekaflossing door dalende huizenprijzen

Geldzorgen van Nederlandse huishoudens nemen steeds verder toe. Eenderde van alle Nederlanders staat regelmatig of continu rood en bijna de helft betaalt een rekening wel eens te laat. Wel blijken de consumenten de tering steeds beter naar de nering te kunnen zetten. Dat doen zij door minder uit te geven aan met name uitgaan,persoonlijke verzorging,luxe artikelen en woninginrichting.Ook koopt een huishouden steeds minder op de pof.

Executie Verkoop

Executie is een begrip waaronder het uitvoeren van een vonnis of een bepaald recht wordt bedoeld. Dit komt neer op een gedwongen verkoop van het goed waarop het recht betrekking heeft, gevolgd door verhaal uit de opbrengst. Steeds vaker kunnen huiseigenaren de hypotheek niet betalen en komen zodoende in aanraking met een executie verkoop. Een executie verkoop wordt ook wel een gedwongen verkoop genoemd.

De executoriale verkoop of executie is de verkoop van goederen van de schuldenaar door de deurwaarder die door de schuldeiser (vaak een bank) is ingeschakeld. Executoriale verkoop is alleen mogelijk als de deurwaarder beschikt over een executoriale titel. In het algemeen zal dat een vonnis zijn van een rechterlijke instantie. De deurwaarder zal deze executoriale titel ten uitvoer leggen door executoriaal beslag te leggen. Eventuele eerder gelegde conservatoire beslagen worden van rechtswege executoriaal.

De goederen worden in principe bij opbod geveild. De gedachte hierachter is dat een veiling de meest marktconforme prijs oplevert, en voorkomt dat misbruik van de situatie kan worden gemaakt. Vaak ligt de opbrengst bij een gedwongen verkoop minimaal 20% lager dan een reguliere verkoop. Het is dan ook beter om een gedwongen verkoop - van bijvoorbeeld het huis - te voorkomen.

Uit de opbrengst zal de deurwaarder eerst zijn eigen salaris voldoen, waarna hij het restant aan de schuldeiser uitkeert. Zo kan een onwillige of onmachtige schuldenaar tot betaling gedwongen worden.

Meestal overtreffen de kosten van de gedwongen verkoop (de huur van de verkoophal, deurwaarderskosten, advertentiekosten) de opbrengsten. De meeste huisraad, en eventuele elektronische apparatuur als computers zijn niet interessant, omdat ze bij een eventuele verkoop vaak maar een klein percentage van de winkelprijs opbrengen. Wel van belang zijn bijvoorbeeld sieraden, auto's, boten en onroerend goed.

Beslag op onroerende zaken

Het beslag op onroerende zaken is een zogenaamd bureaubeslag. De deurwaarder legt dit beslag op zijn kantoor en laat het beslag daarna inschrijven bij het Kadaster. Het beslag wordt binnen 3 dagen na inschrijving bij het kadaster, op straffe van nietigheid van het beslag, betekend aan de beslagene. Tevens wordt de hypotheek-houder nadat er beslag is gelegd ingelicht (binnen 4 dagen na inschrijving, niet op straffe van nietigheid). De hypotheek-houder krijgt vervolgens een bepaalde termijn (wettelijk 14 dagen) waarin deze de executie kan overnemen. Wanneer het daadwerkelijk tot executie komt, zullen eerst de kosten van de gerechtsdeurwaarder en de notaris worden betaald; dan zal de hypotheek-houder betaald worden, en als er dan nog iets overblijft, zal dat ten behoeve komen van de schuldeiser.

 

VOORKOM EEN GEDWONGEN VERKOOP!


 

 

 

 

Deze pagina is in samenwerking met de Nederlandse Vastgoedmaatschappij